Loading....

OPROEP

Internationale Initiatief Campagne: Gerechtigheid voor de Koerden

DRINGENDE OPROEP VOOR PKK VERWIJDERD VAN EU-TERREURLIJST

In het belang van vrede, democratie en mensenrechten roepen wij de Raad van de Europese Unie op om de PKK van de EU-terreurlijst te halen.

Een vreedzame oplossing van de Koerdische kwestie is een voorwaarde voor een functionerende democratie en voor stabiliteit in Turkije en het hele Midden-Oosten. Turkije en zijn grote Koerdische bevolking zullen deze vreedzame oplossing alleen kunnen bereiken door middel van onderhandelingen. Alle partijen moeten bij dergelijke onderhandelingen worden betrokken, ook de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). De classificatie van de PKK als terroristische organisatie is echter een obstakel op de weg naar vrede.

Er zijn niet alleen overweldigende praktische maar ook juridische redenen om de PKK van de lijst te schrappen. De PKK werd in 2002 op verzoek van NAVO-lid Turkije aan de terreurlijst toegevoegd. Het hoogste gerechtshof in de EU, het Hof van Justitie in Luxemburg, oordeelde in 2018 dat de PKK tussen 2014 en 2017 ten onrechte op de EU-terreurlijst was geplaatst. Naast procedurefouten verwijst het vonnis ook naar de oproep van Abdullah Öcalan tot vrede in 2013. Toen de geldigheid van de terrorismeclassificatie in 2020 voor de Belgische rechtbanken werd onderzocht, werd vastgesteld dat de PKK wettelijk niet als een terroristische organisatie mag worden beschouwd, aangezien het is een partij bij een niet-internationaal gewapend conflict, onderworpen aan de staat van beleg in plaats van aan het strafrecht.

Bovendien werd bij de plaatsing op de lijst geen rekening gehouden met de nieuwe situatie van de PKK in het Midden-Oosten: noch met het tijdelijke vredes- en onderhandelingsproces tussen de PKK/Koerdische zijde en de Turkse regering in 2013-2015, noch met de nieuwe rol van de Er werd rekening gehouden met Koerden in het Midden-Oosten – bijvoorbeeld in de strijd tegen de zogenaamde Islamitische Staat (IS). Na de IS in de zomer van 2014.

Na het tot “kalifaat” te hebben uitgeroepen en grote delen van Iraaks en Syrisch grondgebied te veroveren, steunde de Turkse staat het voornamelijk bij aanvallen op Koerdische gebieden, terwijl de PKK een cruciale rol speelde bij het neerslaan van IS en andere huurlingen. De opkomst van de Islamitische Staat en andere huurlingen heeft de prioriteiten in het Midden-Oosten veranderd. De strijd van de PKK tegen ISIS heeft geprofiteerd van de inspanningen op het gebied van terrorismebestrijding in Irak en Syrië. De PKK heeft bijgedragen aan de verdediging en bevrijding van gebieden zoals Maxmûr, de Sinjar-regio (Shengal) en Kerkûk in Irak, evenals Kobanê en andere gebieden in het noorden van Syrië. In augustus 2014 speelde de PKK een belangrijke rol bij het opzetten van een humanitaire corridor om tienduizenden Yezidi’s te redden die vastzaten door IS op de berg Sinjar.

In de geschiedenis van de Koerdische samenleving is geen enkele beweging erin geslaagd om miljoenen Koerden te mobiliseren voor hun recht op zelfbeschikking zoals de PKK deed. Het is veilig om te zeggen dat de PKK de machtigste massabeweging is onder de Koerden in het Midden-Oosten en de diaspora. Het is ook de PKK die de vrijheid van vrouwen promoot en ondersteunt als een strategische dynamiek van de sociaaldemocratie in het Midden-Oosten.

Als onderdeel van de wereldwijde oorlog tegen het terrorisme hebben staten het predicaat”terroristisch” gebruikt als politiek wapen om de oppositie te delegitimeren en inspanningen voor mensenrechten en vrijheden te onderdrukken, zoals de Turkse staat heeft gedaan in het geval van de Koerdische samenleving. De classificatie van de PKK als “terrorist” diende alsRechtvaardiging voor aanvallen op Koerden overal – van discriminerende praktijken tot militaire confrontaties. Het heeft het mogelijk gemaakt om de vrijheid van meningsuiting te beperken en de burgerlijke vrijheden af ​​te schaffen. Het heeft geleid tot de onderdrukking van politieke oppositiepartijen, kranten, televisiestations, enzovoort. Politieke leiders, parlementsleden, gekozen burgemeesters en kritische journalisten zijn gevangengezet onder het voorwendsel van banden met terrorisme. De classificatie heeft ertoe geleid dat endemische ongelijkheden over het hoofd worden gezien, sociale problemen niet worden aangepakt en is gebruikt als reden voor oorlog. De Europese Unie wordt dus gebruikt om de aanvallen van autoritaire regimes te vergoelijken.

In het belang van vrede, vrijheid, democratie, stabiliteit en mensenrechten eisen wij de onmiddellijke schrapping van de PKK.

Ondertekend

Achin Vanaik – Peace activist, retired Professor of “International Relations and Global Politics”, University of Delhi, India Jonas Staal – Artist and Propaganda Researcher, New World Summit, Netherlands Pia Maria Roll – Director & Theater Artist, Norway
Benny Gustavsson – Chairman of the Kurdistan Support Committee, Sweden Kariane Westrheim – Chairperson of the EU Turkey Civic Commission (EUTCC), Norway Raúl Prada Alcoreza – Lecturer at the San Andres University
Berthold Fresenius – Lawyer, Germany

 

 

Ludo de Brabander – Spokesman for the Belgian Peace Organisation Vrede

 

Roberto Rampi – Senator, Member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), Italy
David R. K. Adler – General Coordinator of Progressive International

 

Michael M. Gunter – Secretary-General of the EU Turkey Civic Commission (EUTCC), USA Roland Denis – Former Minister of Planning, Venezuela

 

Elfriede Jelinek – Writer/Nobel Prize in Literature, Austria Miguel Urbán Crespo – Member of the European Parliament, Spain Rolf Gössner – Publisher and Lawyer, Germany
Erling Folkvord – Writer & Former MP, Norway

 

Nils Andersson – Writer and Publisher, France

 

Selay Ghaffar – Women’s Right Activist and Spokesperson for Solidarity Party of Afghanistan
Gorka Elejabarrieta Díaz – Senator of Spain and Director of International Relations and Policy for EH Bildu Nora Cortinas – Co-founder of Mothers of the Plaza de Mayo, Argentina Slavoj Žižek – Philosopher, Slovenia
Håkan Svenneling – Member of the Parliament, Sweden Norman Paech – Expert in International Law, Germany Srećko Horvat – Philosopher, Croatia
Janet Biehl – Author, Copy Editor, and Graphic Artist, USA Paolo Ferrero – Former Minister, Vice President of the European Left party, Italy Villo Sigurdsson – Former Mayor of Copenhagen Denmark
Joel Dutto – Member of the Kurdistan Solidarity Coordination, France Pernille Frahm – Former of the European Parliamentand Member of Parliament, Denmark

Ondersteund door meer dan 1000 handtekeningen

Back To Top